Provozní řád

Vážení hosté,

zde bychom Vás chtěli seznámit s provozním řádem našeho objektu.

Neberte to, prosím, jako příkazy nebo zákazy, ale prosbu, aby jste brali ohledy na cizí majetek a to, že objekt užívají i jiní hosté.

 

 • Za peníze, klenoty a jiné cennosti si host ručí sám.
 • V objektu používejte domácí obuv a boty na ven, zanechávejte ve vstupní hale.
 • Domácí zvířátka (psi, kočky a jiné) pouze po předchozí domluvě.
 • Host užívá objekt (pokoj) pouze po sjednanou dobu a předává ho zpět pronajímateli v bezvadném stavu.
 • Za vlastní bezpečí a bezpečí svých dětí si ručí každý sám, bez nároku újmy na zdraví po pronajímateli.
 • Bez svolení pronajímatele nelze přemisťovat žádný nábytek vyjma židlí. Hrozí poškození podlahové krytiny.
 • Není dovolen jakýkoliv zásah do elektrické nebo jiné sítě.
 • V objektu se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k osobní hygieně nebo dětských chůviček. Rádia, či jiné přehrávače, pouze po dohodě s pronajímatelem.
 • Žádáme hosty, aby při odchodu z místnosti, či budovy dohlédli na to, zda je všude zavřená voda, vypnutá elektřina, zavřená všechna okna a zamčené vchodové dveře.
 • Objekt je nekuřácký. Kouření je možné pouze venku a nedopalky odkládat do popelníku. Je zakázáno je pohazovat na zem. Zákaz kouření se vztahuje i na kouření v kotelně.
 • V celém objektu je vzhledem k požární bezpečnosti přísný zákaz manipulace s jakýmkoliv ohněm. V kotelně prosím udržujte pořádek, aby se tak předešlo případnému požáru.
 • Ve venkovních prostorách respektujte, prosím, ohraničení privátní části a neprovokujte v letních měsících pasoucí se skot.
 • Dodržujte v celém objektu i venkovních prostorách čistotu a pořádek. Při různých oslavách dohlédněte na to, aby po Vás nezbyly před objektem a na louce žádné zbytky rachejtlí, flašek , špuntů a jiný nepořádek.
 • S ohledem na ostatní hosty a privátní části, dodržujte, prosím, noční klid od 23:00 do 7:00 hodin.
 • Pro parkování svých vozidel využívejte prosím prostor k tomu vyhrazený a to před hranicí dřeva u příjezdové cesty.
 • Vjezd ke vstupu do objektu využívejte jen pro nezbytně krátkou dobu k vyložení a naložení svých zavazadel. V zimních měsících to není možné.

 

Složením kauce pro potvrzení rezervace potvrzujete, že jste si řádně přečetli tento provozní řád a budete se jím řídit.

 

Jsme přístupni námětům, připomínkám a jiným návrhům. Neváhejte nás kontaktovat.

Zařízení objektu navrhla

a vybavila spol.

AV interiéry

České Budějovice

www.avinteriery.cz